בגלל פעם אחת?

בגלל פעם אחת?

01.09.20 - 09:21 מאת: אדיגה ביסמן

איש אחד הגיע אל הח'ליף עומר אבן אל חטאב כדי להתלונן בפניו על התנהגותה הלא נאותה של רעייתו. כשהתיישב האיש ראה שהח'ליף כעוס מאשתו. קם האיש מבלי לדבר והלך.

קרא אליו הח'ליף: "מה רצונך?" ענה האיש: באתי כדי להתלונן בגין התנהגות רעייתי, אך ראיתי שהינך סובל מאותו הדבר שאני סובל ממנו.

אמר לו הח'ליף עומר: "הוי אחי, רעייתי מכינה לנו האוכל, מכבסת בגדינו, עונה לצרכינו, מניקה את ילדינו, ואם התנהגה לא כראוי פעם אחת אל לנו להזכיר את כל מגרעותיה ונשכח מכל תכונותיה הטובות. דע לך אחי שיש בינינו יומיים רק - או שנמות והן ינוחו מאיתנו או שהן ימותו וננוח מהן".

האיש, שהיה עצוב, קם והלך מאושר.

(סיפורים מחיי הצחאבה והתאביעין, מוחמד אחמד יונוס, 2003)

הוסיפי תגובה