מחיקת חטאים של שנה

מחיקת חטאים של שנה

08.09.19 - 19:51 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

מנדיבותו הגדולה של אללה שהוא מוחק לנו ביום אחד חטאים של שנה שלמה. צום יום עשוראא (10 בחודש מֻחַרַם, שזה מחר - יום שני - 9.9.2019) מכפר על החטאים הקטנים, זאת בהסתמך על דברי הנביא מוחמד - תפילות אללה עליו ושלומו - שאמר (במובן החדית'): בצום יום ערפה מכפר אללה על החטאים של השנה הקודמת והחטאים של השנה הבאה, ובצום יום עאשוראא מכפר על החטאים של השנה שחלפה. (צחיח מוסלם, 1162)

הנביא היה עוקב בדריכות אחר יום עשוראא כדי לצום אותו. אבן עבאס מספר: לא ראיתי את הנביא - תפילות אללה עליו ושלומו - עוקב כל כך אחר יום מסויים כדי לצום אותו חוץ מיום עשוראא והחודש הזה (הכוונה לחודש הרמדאן). (אל-בוכ'ארי, 1867)

הצחאבי מועאד' אבן ג'בל מספר כי כאשר הגיע הנביא מוחמד - תפילות אללה עליו ושלומו - לעיר אל-מדינה הוא נהג לצום שלושה ימים בכל חודש, ובהמשך צם גם ביום עאשוראא.

הסיבה לצום עשוראא: עבדאללה אבן עבאס - בן דודו של הנביא - סיפר כי כאשר הנביא הגיע לאל-מדינה ראה את היהודים צמים ביום "עאשוראא" ושאל אותם על כך, ואמרו לו: זהו היום שבו הציל אלוהים את הנביא מוסא - עליו השלום - ובני ישראל מידי אוייביהם - פרעה והמצרים. לכן אנו צמים לכבודו של מוסא. אמר הנביא: אני קרוב יותר למוסא מכם, והוא צם את היום הזה וציווה לצום אותו. (צחיח אל-בוכ'ארי ומוסלם). עם הטלת צום הרמדאן הפך צום עאשורא לצום רשות, ומי שרצה צם ומי שרצה עזב אותו.

1 תגובה

הוסיפי תגובה