מה מונע ממך להתפלל?

מה מונע ממך להתפלל?

25.05.19 - 07:58 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

התפילה היא אחת החובות החשובות באסלאם, אם לא החשובה מביניהן. אללה אומר בקוראן:{فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} (النساء, 103); [קַיימו את התפילה. התפילה היא מצווה אשר נקבעו זמניה למאמינים ונכתבה בספר] (הנשים, 103).

לכל תפילת חובה יש את זמנה הקבוע ועל המוסלמי לקיים את התפילות בפרק הזמן המותר. אם לא קיים את התפילה בזמנה חלה עליו החובה להשלים תפילה זו. גם אם לא התפלל מספר שנים - עליו להשלים.

האם אלוהים סולח על התפילות שהוזנחו גם אם לא משלימים אותן? ובכן, התשובה היא שההצטערות על הזנחתן אינה מסירה את האחריות להשלים אותן, גם אם אללה מחל על החטא שבהזנחה - חובת ההשלמה עדיין נשארת. (לתשובה המלאה של שייח' נורדין שובש).

מבין כל המעשים שלנו אללה יתחשבן איתנו ביום הדין קודם כל על התפילה. אבו הוריירה סיפר: שמעתי את הנביא מוחמד - תפילות אללה עליו ושלומו - אומר: "הדבר הראשון שיישאל עליו האדם ביום הדין מבין מעשיו - התפילה! אם תפילותיו היו טובות יהיה לו קל לגבי השאר, ואם היו לקויות יהיה לו קשה לגבי השאר. אם תפילותיו היו פגומות ישאל אלוהים: בדקו אם לעבדי יש מעשי רשות נוספים שישלימו לו את חובותיו... וכך ימשיכו בחשבון המעשים"1.

מסופר על אישה מבני ישראל2 שבאה אל הנביא מוסא - עליו השלום - ואמרה לו: שליחו של אללה, חטאתי חטא גדול וכביר וביקשתי מחילה מאללה. אנא ממך שא תפילה עבורי לאללה כדי שימחל לי על שעשיתי! אמר לה הנביא מוסא: ומה החטא שעשית? אמרה: נאפתי וילדתי ילד, והרגתי אותו. אמר לה: לכי מפה לפני שיירד אש מהשמיים ויפגע בנו בגלל הבושה שעשית. האישה הלכה מהמקום שבורת לב. המלאך ג'יבּריל ירד ואמר לנביא מוסא: אללה שואל מדוע דחית את האישה המתחרטת, הלוא מצאת רשע יותר ממנה? שאל: ומי רשע יותר ממנה? אמר ג'יבריל: הנוטש את התפילה בכוונה תחילה!

מה יקרה כשיעמוד מול אלוהים מי שלא התפלל, ומה העונש שלו? >>

-----------------------------------------------------

1) חדית' מהימן מאת א-תירמיד'י, אבו דאוד, א-נסאאי.

2) סיפור זה לקוח ממסורות הנקראות "אל-איסראילייאת" - (الإسْرَائِيلِيَّات), והן כינוי למסורות ממקורות שונים הנוגעות לבני ישראל שנקלטו בתוך המסורת האסלאמית. ההתייחסות למסורות אלו באסלאם היא שאין מקבלים אותן כאמיתיות ולא פוסלים אותן. לדברי המלומד איבן קת'יר: "מקורות אלו הן לציטוט בלבד ולא לחיזוק ידע, ומחולקות לשלושה חלקים: 1: סיפורים התואמים לאסלאם ואלה נכונים, 2: סיפורים הנוגדים את האסלאם ואלה שקריים, 3: סיפורים שאין הם אמיתיים ואין הם שקריים, אנו לא מאמינים בהם ולא פוסלים, ומותר לספר אותם".

הוסיפי תגובה