מעלות השחר ועד השקיעה

מעלות השחר ועד השקיעה

10.05.19 - 09:43 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

הצום הוא אחד מחמשת יסודות האסלאם. האם ביכולתנו לדעת מה הטעם במצוות הצום? ובכן, כשם שאנו למדים מן התפילה חמש פעמים ביום - כך למדים אנו מן הצום מדי יום במהלך חודש שלם בכל שנה. ומתי שמגיע רמדאן לא אוכלים ולא שותים מעלות השחר ועד השקיעה. ובזמן שאוכלים עולה השחר ואיתו נשמע האד'אן1ומפסיקים לאכול ולשתות בבת אחת. גם אם חשים רעב וצמא במהלך היום - אין נוגעים לא במזון ולא במשקה עד השקיעה. וכך עושים לא רק בחברת אנשים אלא גם כשאנו לבד - לא אוכלים ולא שותים עד הערב.

הצום אינו לזמן בלתי מוגבל אלא עד השקיעה, וכשהערב יורד ממהרים לשתות ולאכול. ובלילה מתפללים תפילות וגם אוכלים ושותים. שיהיה לבריאות. חשבו רגע! מה בעצם אנחנו עושים? אין ספק, בבסיס כל זה ישנו חשש ויראה מאללה, וודאות שאללה מכיר את מעשׂי ברואיו לִפנַי ולִפנים ומבחין בהם, ואמונה באחרית הימים ויום הדין, וציות לקוראן ולשליח אללה, ומחויבות עמוקה, וסבלנות נרכשת, ויכולת להתגבר על תאוות הנפש והתיאבון.

הרמדאן מגיע לחודש מדי שנה כדי לחנך אותנו על דרך זו עד שנהיה מוסלמים מושלמים באמת, שמיישמים היטב וככל האפשר את עבודת האלוהים בכל רגע בחיינו. אללה הטיל את הצום על כלל המוסלמים בחודש מסוים כדי שיצומו יחדיו ולא איש איש לעצמו. יש בכך הרבה תועלת, כי כשמגיע רמדאן נוצרת בחברה המוסלמית אווירה של רוחניות, טהרה, אמונה, מזג נוח ונהירה למעשים טובים. המעשים הרעים חדלים והמעשים הטובים פורחים, הכול מתאחדים לשיתוף פעולה - העשירים מסייעים לעניים בכספם ויש תחושה כללית של אחדות.

כל התועלת מהצום חוזרת אלינו ולא לאללה, שאינו זקוק לה. ואין לאללה רווח כלשהו מהרעבתנו. את חובת צום הרמדאן הטיל עלינו רק לטובתנו. כל מי שאינו צם ברמדאן גורם לעצמו עוול, וכל האוכלים והשותים בפרהסיה באמצע הרמדאן כאילו אומרים: אנחנו איננו מקבוצת המוסלמים ולא מעניינים אותנו חוקיהם, ואף לא קשה לנו לנטוש את קבוצת המוסלמים. לאנשים האלה אין בושה לצאת נגד אלוהים שברא אותם ואשר מפרנס אותם ואף לצאת נגד מנהיגם הגדול - הנביא מוחמד - עליו התפילה והשלום. וכי אפשר לצפות מאנשים כאלה שלא יפרו כל הבטחה? שלא יבגדו באמינות? שישמרו על החוק?

(מתוך ספר "עקרונות האסלאם", אבו אל-אעלא אל-מודודי, מתורגם לעברית, קובץ הספר להורדה)

----------------

1) הקריאה לתפילה במסגד.

------------------------------------

גולש שואל: מה הטעם לצום אם מתלוננים כל היום? >>

שאלות כלליות בנושא הצום >>

הוסיפי תגובה