דם שלא מפסיק

דם שלא מפסיק

04.10.18 - 13:58 מאת: nurdinshubash

צפיות

שאלה: 

סלאם, עקב מחלה כרונית של הגוף, במקלחת או ב"אמדז" (רחצת היטהרות) אני מקיאה דם. זה לא קשור לשיניים זה דם שיוצא עם הרוק. אין לי דרך אחרת אלא לעשות כך את התפילה. זה נמשך למעלה משלוש חודשים. האם באמת מותר לי להתפלל באופן הזה, שכן איך אמדז תקף אם יוצא לי דם מהפה? (הרבה, אם ירקתי או שטפתי את האף).

תשובה: 

אם זה נמשך זמן תפילה מלא, כך שנכנס זמן התפילה ויוצא, ולא היה זמן לעשות רחצת היטהרות (אמדז) ולהתפלל, בלי שייצא הדם - אז תתפללי עם הדם שיוצא בלי לבלוע את הדם.
אבל אם הדם נעצר לכמה דקות, ומתאפשר חידוש רחצת ההיטהרות ותפילה - אז חייבים להתפלל בזמן הזה שהדם עצר. ויש לבדוק זאת מכניסת התפילה ויציאתה: אם אחרי כניסת תפילה חדשה הדם לא נעצר בתפילה הקודמת - אז יש לחדש רחצת היטהרות לכל תפילה חדשה שנכנסת.

כל תפילה חדשה שנכנסת אם יש לפחות פעם אחת דם אז צריכים רק לחדש את האמדז... אם תהיה תפילה שלמה שלא היה דם אז האפשרות להתפלל עם הדם נפסקת, ובמידה זה יחזור את צריכה לבדוק שוב אם יש דם שיוצא ללא הפסקה לתפילה שלמה.

אללאהו אעלם

תפילה

1 תגובה

הוסיפי תגובה