שבועת "ברית הנשים"

שבועת "ברית הנשים"

24.04.18 - 18:42 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

מעט מאוד אנשים התאסלמו בשנה העשירית לנבואתו של מוחמד - תפילות אללה עליו ושלומו - אך הוא לא נואש והמשיך בקריאתו לכל אחד ולכל זר שהגיע למכה. הוא עשה את קריאתו בעיקר בימי החאג', כשהגיעו מגוון השבטים לעלייה לרגל במכה. הוא היה מסתובב בין אוהלי השבטים וקורא להם לאסלאם ובנוסף ביקש מהם – אם היה מדובר בשבט חזק או מנהיגים משפיעים – חסות והגנה. 

הנביא - תפילות אללה עליו ושלומו - דיבר עם עשרות עולי רגל משבטים שונים, ואף הצגנו במאמר קודם את השיחות שלא צלחו עם בני שֵייבָּאן. לאחר השיחות עם שייבאן עבר הנביא באזור מינא1ושמע גברים מדברים וניגש אליהם. אלה היו שישה צעירים מהעיר ית'רב (העיר אל-מדינה), וכולם משבט חזרג': אַסְעַד בן זוּרָארַה, עָוְּוף בן אל חארת', ראפִע בן מאלק בן אל-עג'לאן, קוּטבַּה בן עאמר, עוּקבַּה בן עאמר וג'אבּר בן עבד אללה.

תושבי ית'רב ידעו מהיהודים בעיר שבתקופה זו עתיד להופיע נביא, וכשהיה נופל סכסוך עם היהודים אז היהודים היו אומרים: כשיופיע הנביא הזה אנו נחבור אליו ונהרוג אתכם כפי שנהרגו שבטי עָאד ואִרַם2.

הנביא שאל אותם: מי אתם? אמרו: חבורה מבני חזרג', אמר: מבעלי ברית של היהודים? אמרו: כן, אמר: האם תשבו ואדבר אתכם? אמרו: נעשה זאת. הנביא ישב ודיבר איתם על האסלאם, קרא להם לדתו של אלוהים וקרא מהקוראן. הצעירים אמרו בינם לבין עצמם: היודעים אתם שזהו הנביא שהיהודים הבטיחו לנו שהוא יופיע? אז הקדימו אליו ראשונים, ומהרו לענות לקריאתו, והם התאסלמו.

השישה היו מהאנשים הנבונים בית'רב, והיו מותשים ממלחמות האזרחים שרק לאחרונה התרחשו ועדיין היו עלולות להתלקח. הם קיוו שקריאת הנביא מוחמד – תפילות אללה עליו ושלומו – תסיים את המלחמות. הם אמרו לנביא: האויבות והרוע בין השבטים בינינו (בית'רב) היא גדולה, ואולי אלוהים יחבר ביניהם באמצעותך. אנו נבוא אליהם, נקרא להם לאסלאם שקיבלנו על עצמנו, ואם אלוהים ירצה והם יסכימו – אז לא יהיה אדם רב כוח יותר ממך.

כאשר חזרו השישה לית'רב נשאו עימם את שליחות האסלאם והפיצו אותה, עד שלא נשאר בית בעיר שלא הוזכר בו שמו של הנביא מוחמד – תפילות אללה עליו ושלומו. 

בעקבות פועלם של השישה מית'רב, הגיעו בשנה שלאחר מכן – תקופת החג' שנה 12 לנבואה, יולי 621 – 12 מתאסלמים למכה, שמתוכם חמישה מהשישה שהתאסלמו בהתחלה. השישי שלא הגיע הוא ג'אבּר בן עבד אללה בן ריאבּ, ושבעת האחרים שהגיעו הם: מועאד' בן אלחארת' בן עַפְראא  מבני נג'אר, דַ'קְוואן בן עבד אלקייס מבני זורייק, עובּאדה בן אל-צאמת מבני עַ'נַם, יזיד בן ת'עלבה מבני בריתם של בני ע'נם, אלעבאס בן עובּאדה בן נצ'לה מבני סאלם, אבּו אלהַיְית'ם בן אלתייהאן מבני עבד אַלְאַשְהַל, עוּויים בן סאעדה מבני עאמר בן עאווף. השניים האחרונים הם משבט אווס וכל השאר מבני חזרג'.

כל אלה נפגשו עם הנביא – תפילות אללה עליו ושלומו – באזור שנקרא אל-עכבה שליד מינא, ונשבעו לו אמונים. השבועה כונתה "ברית הנשים"3, מכיוון שלא היה בהסכם כל סעיף המזכיר מאבק כלשהו.

עובאדה בן אל-צאמת מספר: אמר שליחו של אללה: בואו כרתו עמי ברית על כך שלא תצרפו לאלוהים שום שותף, ולא תגנבו, ולא תנאפו, ולא תמיתו את ילדיכם, ולא תעשו מעשה תרמית בין ידיכם ובין רגליכם, ולא תמרו את פי בסרבכם לנהוג בדרך ארץ, ומי שמכם ימלא את התחייבותו יקבל גמולו מאללה. בן אלצאמת אומר: ונשבענו לו אמונים4.

--------------------------------------------------

1) מינָא: עמק בקרבת מכה שבו מתקיימים כמה מטקסי החג', לרבות זביחת הקורבנות ורגימת השטן.

2) עאד וארם: עאד – עם ערבי קדום אשר לפי הקוראן אלוהים השמידו בשל חטאיו, ובמיוחד על שהִמרו את פי נביאם הוד. אֲרָם – יש מסבירים כי ארם הוא שבט מבני עאד, ואלם אחרים סבורים כי זה שם מקום, ומזהים אותו עם דמשק או אלכסנדריה.

3) "ברית הנשים": שבועה זו מבוססת על פסוק שבועת הנשים שירדה לאחר כיבוש מכה (שנת 630), שאז התאסלמו נשות הכופרים ונשבעו אמונים לנביא מוחמד – תפילות אללה עליו ושלומו.

4) מתוך צחיח אלבוכארי.

2 תגובות

התהילה כולו לאללה
מאז ומתמיד יותר נשים מקבלות את האיסלאם מאשר גברים.

הוסיפי תגובה