'רק קוראן - אין סונה'

'רק קוראן - אין סונה'

18.03.18 - 17:32 מאת: nurdinshubash

צפיות

שאלה: 

מה דינו של מי שטוען שחייבים לציית רק לחוקי הקוראן בלבד, ומכחיש את קיום הסונה של הנביא מוחמד עליו הברכה והשלום?

תשובה: 

דבר ראשון - מהי הסונה?

הסונה היא דרכו של הנביא מוחמד עליו השלום אשר כוללת את כל אמירותיו, מעשיו, והסכמתו למעשה שהתרחש בפניו, והסונה נקראת גם בשם חדית'.

דוגמא לאמירה של הנביא עליו הברכה והשלום: "הראויים ביותר מביניכם מי שלמדו את הקוראן ולימדו אותו"1.

דוגמא למעשה של הנביא עליו הברכה והשלום: "התפללו כפי שראיתם אותי מתפלל"2, והמוסלמים חיקו את אופן תפילתו ולמדו ממנו.

דין מכחיש הסונה (החדית'ים):

חכמי הדת מסכימים פה אחד שהסונה של הנביא - עליו הברכה והשלום - הם חלק מההתגלות כמו הקוראן הקדוש, והסונה נחשבת למקור השני אחרי הקוראן לביסוס חוקי השריעה, לכן הכחשת הסונה הנכונה והמהימנה נחשבת כמו הכחשת פסוקי הקוראן! על כן, אדם מוסלמי שמכחיש את הסונה יוצא מהאסלאם ונחשב לכופר! מוסלמי שיוצא מהדת והופך לכופר נקרא בערבית "מורתד - مرتد".

חשוב להדגיש שלא כל אחד שעושה מעשה כפירה נחשב לכופר באופן מידי, ואל לנו להחליט שמישהו כופר בקלות ופזיזות! חכמי הדת נזהרים מאוד בקביעה שמישהו יצא מהדת ונהפך לכופר!

דין הכפירה חלה על אדם שעשה מעשה כפירה ביודעין וכוונה ורצון חופשי, אולם אדם בור - למשל - לא יחול עליו הכפירה, אלא אם חכמי דת ישבו איתו והסבירו לו בהרחבה על הנושא. אם בכל זאת יחליט להישאר ולהאמין בדרכו אז במצב כזה חלה עליו היציאה מהדת.

--------------------

1) מתוך צחיח אל-בוכארי.

2) צחיח אל-בוכארי.

אמונה

הוסיפי תגובה