טעות עם גבר

טעות עם גבר

31.05.17 - 09:13 מאת: nurdinshubash

צפיות

שאלה: 

מה הדין של גבר ששוכב עם גבר אחר לפי האסלאם? והאם יש כפרה על החטא הזה?

תשובה: 

סלאםעליכום!

מעשה זה הוא חטא גדול מאוד והנביא - עליו הברכה והשלום - אמר בחדית׳ שנמסר מפי איבן עבאס -רדייה אללאהו ענהו: אללה הטיל קללה על העושה את מעשה אנשי לוט, ואמר זאת שלושה פעמים, ואנשי לוט היו הומואים. ובחדית׳ אחר הנביא - עליו הברכה והשלום - אמר שיש להרוג את העושה והנעשה בו את המעשה הזה, ולכן כל חבריו של הנביא - עליו הברכה והשלום - (הצחאבה) מסכימים כולם שגזר דינו של גבר השוכב עם גבר הוא גזר דין מוות, כמובן אם זה מוכח בבית המשפט השרעי על ידי עדים ובמה שנדרש בכדי להוכיח עבירות מסוג כזה.

ראינו שדבר זה הוא חטא גדול מאוד, והעושה אותו מקולל, ועונשו גזר דין מוות, ולכן אם אדם חוטא בחטא הזה קודם כל עליו להבין את חומרת החטא!

דבר שני, עליו להצטער על המעשה הזה במלוא ליבו ולהתחרט ממש ולבקש מחילה וסליחה אמיתית מאללה.

ודבר שלישי, להבטיח שלא יחזור על מעשה כזה יותר בעתיד.

ודבר רביעי, חובה עליו להתרחק מסביבה שגורמת או גרמה לו לעשות מעשים כאלה! כי אם טוענים שמצטערים ועדיין נמצאים באותו מעגל אז רוב הסיכויים שחוזרים שוב לאותו חטא. לכן חובה לשנות את הסביבה בסביבה טובה!

אללאהו אעלם.

משפחה ויחסים

הוסיפי תגובה