"בונה דור שלם"

"בונה דור שלם"

09.03.17 - 15:13 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

שאלה: 

אפשר שתספרו בקצרה על מעמד האישה באסלאם?

תשובה: 

לאישה מעמד מכובד באסלאם ויש פסוקים בקוראן בעניין הנשים, ואפילו יש פרק (סורה) שלם בשמן של הנשים בעוד שאין פרק בשמם של הגברים.

האדם הראשון שהאמין באסלאם ובשליחות של הנביא מוחמד - תפילות אללה עליו ושלומו - הייתה אישה, חדיג'ה בינת חווייליד, והיא זאת שתמכה בו כבר מתחילת הדרך ועד יום מותה.

בהרבה חדית׳ים של הנביא - תפילות אללה עליו ושלומו - מוזכררת הרבה פעמים החשיבות להתנהגות ראויה ומכובדת כלפי הנשים, וכפי שמסר הנביא בחדית': הטוב שבין הגברים הוא הטוב עם משפחתו ואישתו.

האישה היא גם אמא, וידוע עד כמה שחשוב לכבד את ההורים באסלאם, וידוע עד כמה חשוב התפקיד של האמא. היא זאת שבונה את ילדיה, ובעצם בונה דור שלם.

יחסים ומשפחה

הוסיפי תגובה