פחד גהנום

פחד גהנום

17.12.16 - 10:48 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

השבח לאללה ריבון העולמים שחילק את כלל האנשים לשתי קבוצות, ואמר בקוראן: [בבוא היום ההוא, לא יוכל איש לבקש על נפשו ללא רשותו, ויהיו בהם אומללים ומאושרים] (פרק הוד, 105), האומללים לגהנום והמאושרים לגן עדן. ואמר: [אשר יעשה טוב, עם עצמו הוא מיטיב, והעושה רע, לעצמו מרע, וריבונך לא יגרום עוול לברואים] (המוצגים אחד אחד, פסוק 46). אלוהים ברא את האנשים כדי שיעבדו אותו ויהיו יראים, ויקפידו במעשים הטובים והנכונים. לשם כך, הזכיר את האש פעמים רבות בספרו הקוראן, ותיאר את תכונותיו בפירוט, זאת כדי שהחוטאים ידעו מה מחכה להם.

מי שקורא בקוראן או בדבריו של הנביא מוחמד - תפילות אללה עליו ושלומו - ומפעיל את מחשבתו ימצא פלאי פלאים. והראשונים שלמדו ויישמו זאת הם חבריו של הנביא (ה"צחאבה", בני לוויתו של הנביא), שלא היו להם ספקות והיו כנועים לאמת, אם זה בהתרחקות מהאסורים ובהקפדה על המעשים הטובים. לאחר מות הנביא בזמן מה, אמר אחד מהם לאחר: מעשה שאתם מחשיבים כיום לדבר פעוט היינו מחשיבים אותו כחטא גדול בתקופת הנביא. ואחד מיראי אלוהים אמר: יראת אלוהים היא חיץ בין לבבותיהם של היראים לבין מותרות החיים.

אללה הבטיח גן עדן למאמינים ואמר: [לירא פן יעמוד למשפט ריבונו מזומנים שני גנים] (הרחמן, 46), הפרשן מוג'אהיד אמר: מי שחשק לעשות דבר מה וחשש ממעמד יום הדין מול אללה - יוענקו לו שני גנים. ובפירוש אחר: חוטא שנזכר במעמד מול אלוהים והניח לחטא. אבו סולימאן א-דאראני אמר: לב שאין בו יראת אלוהים הוא לב חרב. הירא היא כמו אדם שנמצא בביתו והבית שופע באמונה כל עוד אדון הבית נמצא, וכאשר עזב האדון ואדם אחר בא לגור במקומו - חרב הבית. וכך יראת אלוהים אם היא קיימת בגוף אז הגוף שופע באמונה, וכאשר עזבה הירא את הגוף הוא יחרב.

הנפשות, ובמיוחד בימינו, כנועות לעצלנות ולהתרשלות ומפליגות בהנאות ובתאוות, ושואפות לאשליה שאלוהים יסלח. אך התאוות והתשוקות לא יסולקו מהלב אלא רק באמצעות שני דברים: פחד מבהיל ושורף (אש הגהנום) או תשוקה משמחת ומדאיגה (גן עדן).

אללה אומר בקוראן: [הוי המאמינים, שמרו על עצמכם ועל בני ביתכם מפני אש אשר הדלק לה הם האנשים והאבנים. מופקדים עליה מלאכים קישחים ומשחיתים אשר לא יפרו את פקודת אלוהים, ויעשו את אשר יורום] (האיסור, 6), ואומר עוד: [הישמרו לכם מפני האש אשר הדלק לה הם האנשים והאבנים, לכופרים הוכנה היא] (הפרה, 24), וגם: [הזהרתיכם מפני אש להבה] (הלילה, 14).

המאמר מתורגם מספרו של איבן רג'ב אלחנבלי, (תרגום פסוקי הקוראן: אורי רובין / הוצאת אונב' ת"א)

הוסיפי תגובה