האם אללה סולח על זינה?

האם אללה סולח על זינה?

20.08.16 - 05:55 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

שאלה: 

חברה שלי היא כבר לא בתולה ומפחדת מאוד, חבר שלה זרק אותה והיא לא יודעת מה לעשות, ומאשימה את עצמה, ואמרה לי שמגיע לה עונש, האם אללה סולח לה או לגבר שזרק אותה?

תשובה: 

כשאללה אוסר משהו הוא עושה זאת בשבילנו ובכדי להגן עלינו, ולא בכדי להקשות עלינו או לפגוע בנו! והקשר החופשי בין בן ובת הוא אסור מסיבות ומקרים כאלה כמו שמוזכר בשאלה, השמירה על החוקים של האסלאם מעניקה לנו שמירה על עצמנו.

קיום יחסי מין אסורים (בערבית: زِنًى - זינה) הוא חטא גדול שיש עליו עונש חמור ביותר, אולם אללה מוחל לכל חוטא במידה והוא באמת מצטער במעמקי ליבו על החטא ומבקש מאללה מחילה ומשנה את התנהגותו למה שאללה אוהב ורוצה. לכן על הבת הזו, וכמובן גם על הבן, לבקש מחילה ולהתחרט ממעמקי ליבם על המעשה השפל הזה ולחזור לדרך הישרה ואז אללה יסלח וימחל להם.

אסור להם או לחוטאים אחרים לאבד תקווה באללה וברחמים של אללה, ועליהם לדעת ולהאמין שאללה אוהב את עבדיו החוזרים בתשובה, והמבקשים מחילה, אז כל עוד הם מתחרטים ומביעים צער ומתחננים למחילה אל להם לאבד תקווה שאללה יסלח להם, כי אללה הוא הרחמן ומכפר כל החטאים.

ועל הבת ללמוד לקח להבא ולא לפתח קשרי חראם כאלה ולשמור על עצמה, ולחזק את אמונתה, ולהרבות בבקשת המחילה מאללה ומהמעשים הטובים, ולהסתיר את עצמה ואת החטא שלה ולא לספר לאנשים, ואללה יסלח לה וימחל לה אינשאללה.

ואללהו אעלם.

נורדין שובש

משפחה ויחסים

הוסיפי תגובה