איך אגרום לו לצום?

איך אגרום לו לצום?

18.06.16 - 12:46 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

שאלה: 

ידוע לי על קרוב משפחה שלא צם ברמדאן כי הוא טוען שאינו מסוגל והרגשתי שקשה לו שאינו צם איך אוכל לגרום לו לצום?

תשובה: 

אם הוא לא צם מסיבה של מחלה כך שלא יכול לצום בכלל אז אין עליו חטא והוא אינו חייב לצום. אבל ממה שאני מבין מהשאלה –אם אני לא טועה- האדם שאתה מדבר עליו אינו צם לא בגלל מחלה כלשהי אלא אינו צם בטענה שאינו יכול לצום ואין סיבה שלא יצום, ובכן, היכולת לשכנע תלויה גם בהכרת האדם שרוצים לשכנע, אם נבדוק בקוראן הכרים אללה תעאלה הציג שיטות שונות למשיכת תשומת לב השומע והגרימה לו לציית, ישנה שיטת הגרימה להשתוקקות למעשה ושיטת ההפחדה מהמעשה ולכול שיטה דרכים שונים.

בכל מקרה, תתחיל עם שיטת "גרימת התשוקה למעשה", אללה תעאלה שהוא מאמין בו הוא זה שנתן לו את כל הדברים הטובים שיש לו בחיים ואללה תעאלה דורש מאיתנו שנשמע לו ונצום בחודש הזה לא כעונש עלינו ולא כרצון להכאיב לנו אלא כטיהור הנפש וציות למלך המלכים, בצום אתה נזכר שיש אנשים עניים שחיים כך כול ימות השנה ולא מחכה להם מרק חם ועוף ממולא עם קריאת האזאן של הערב, בצום את מצהיר שאתה עבד לאללה תעאלה ואוהב אותו, אתה עוזב ונוטש כל דבר שאתה אוהב רק בשביל אללה תעאלה, תאר לך כמה אהבה זאת לאללה תעאלה! האם מישהו היה מוכן לא לאכול ולא לשתות בעודו יכול לעשות זאת? שעות ארוכות ימים אחר ימים למשך חודש כל שנה בשביל אדם מסוים? דבר זה מעיד כמה שנו אוהבים את אללה תעאלה ומוכנים להקשיב לו, אז תאר לך כמה אללה תעאלה יחזיר בטוב והוא מלך המלכים! תאר לך שתגיע לאללה תעאלה ביום הדין ביודעך שהקרבת שעות כאלו מחייך רק בשבילו! האם יאכזב אותך? האם ינטוש אותך? האם יעניש אותך?

עם צומך לאללה תעאלה תרגיש שאתה צם עם מיליוני מוסלמים כמוך, בימים אלו הרגשות דומים, המעשים דומים, אנו אומה אחת! איך אפשר להרשות לעצמך להעביר את החודש כשאר החודשים? מה הכיף בחיים שכל יום ויום הוא אותה שיגרה ואין בה משהו מיוחד?

הנביא עליו הברכה והשלום אומר בחדית' שגמול הצום ידוע רק לאללה תעאלה כי זהו דבר כל כך קדוש שאללה תעאלה הסתיר את הגמול.

אללהו אעלם.

נורדין שובש

צום

הוסיפי תגובה