האם יהודים יכנסו לגן עדן?

האם יהודים יכנסו לגן עדן?

06.04.16 - 08:38 מאת: נורדין שובש

צפיות

שאלה: 

סלאםעליכום..

האם רק המוסלמים יכנסו לגן עדן? מה עם היהודים או הנוצרים?

תודה

תשובה: 

ועליכוםסלאם!

הדת של אללה סובחנהו ותעאלה היא האסלאם, ההטפה של כל הנביאים הייתה רק לדת האסלאם. השוני בין מה שהנביאים השונים הביאו לא היה בדת עצמה כי הדת היא האסלאם, אלא בפרקטיקה, והאמונה היא אותה אמונה. השוני היה רק בהלכה עצמה, כל תקופה ההלכה הייתה מותאמת לעת בה היא ניתנה, על פי כך היהודים והנוצרים היא אותה אמונה ולכן כל נביא היה משלים לקודמו, לכן לא היו ניגודים וכולם היו מאמינים אחד בשני. השוני הגיע מהאנשים עצמם שלקחו את האחריות על שמירת הדת והם שינו את הספרים שאללה סובחנהו ותעאלה הוריד עליהם, שינו את הדת, את האמונה ואת ההלכה, לכן הדת האמיתית, שלא שונתה ושאללה סובחנהו ותעאלה רוצה שנלך על פיה (ונשארה מקורית) היא רק דת האסלאם וזאת משום ששאר הדתות שונו. אללה סובחנהו ותעאלה לא יקבל דת אחרת חוץ מדת האסלאם.

בנוסף לכך, על פי עקרונות האמונה הנכונה והמקובלת שהאדם לא יהיה מאמין אלא אם יאמין בכל הנביאים וכל הספרים, והיות והיהודים והנוצרים לא מקבלים את מוחמד עליו השלום והברכה ואת כל הנביאים, ולא מקבלים את הקוראן - אמונתם אינה שלמה והם נחשבים לכופרים, למרות שמצבם טוב יותר משל כופרים אחרים שאינם מאמינים בשום דבר. לאור הדברים הללו, הם לא נחשבים למאמינים ולכן הם לא יכנסו לגן העדן. אלה שחיו בתקופות לפני האסלאם והאמינו בדת ופעלו על פיה יכנסו לגן העדן. לאחר בוא האסלאם אללה מקבל רק את האסלאם!

אללאהו אעלם

כללי

4 תגובות

תגובת הקוראן-

הנה אלה אשר האמינו ואלה אשר התיהדו והנוצרים והצאבאים מי שהאמין באללה וביום הדין ועשה מעשה טוב להם גמולם אצל ריבונם אין פחד עליהם ולא יתעצבו סורת הפרה 61

סלאמו עלייכום, כל חכמי הדת מסכימים שהיהודים והנוצרים נחשבים לכופרים, והכוונה בפסוק שהזכרת היא ליהודים והנוצרים שהיו מאמינים לנביאים שלהם בתקופות שלפני בוא הנביא מוחמד עליו הברכה והשלום, אללה אומר בקוראן הכרים: "הוי בעלי הספר, מדוע תכפרו באותות אלוהים חרף היותכם עדים להם? הוי בעלי הספר, מדוע תערבו את האמת בהבל ותסתירו את האמת ביודעין?", ואמר: "אילו היו בעלי הספר מאמינים ויראים, היינו מכפרים להם על עוונותיהם ומכניסים אותם אל גני מנעמים", והנביא מוחמד עליו הברכה והשלום אמר לאחר שנשבע באללה שאין מישהו מהיהודים או הנוצרים שישמע עליו וימות ולא יאמין בו הוא יהיה מאלה שיכנסו לאש כפי שהוזכר בסחיח מוסלים, ואללה אמר בסורת הפרה: "לא תנוח דעתם של היהודים, וגם לא של הנוצרים, עד אם תלך בדתם. אמור, רק דרך הישר הניתנת מעם אלוהים היא דרך הישר. אם תנהה אחר משוגות לבם לאחר שהוענקה לך הדעת, לא יקום לך מגן ומושיע מפני אלוהים". והאימאם אל-ק'אדיי עיאד אמר בספרו א-שיפא שמי שלא מאמין שהיהודים והנוצרים הם כופרים הוא בעצמו כופר. וזאת כי הפסוקים והחדית'ים בעניין ברורים לחלוטין שאין בהם ספק.

אגיד את האמת ולא אפחד העם היהודי קיבל את התורה במעמד הר סיני לעיני כל ישראל לפני 3330 שנה .ואין בתורתם גירסאות שונות .אנחנו והנוצרים לא ראינו את מה שהנביא אמר לנו אלא רק סיפר לנו.היהודים קיבלו עונשים על עברות שעשו והוזהרו על כך מפי נביאיהם .והדברים התקיימו.הובטח להם בספר הנביאים שלהם שיחזרו לאדמתם.והם חזרו נגד כל היגיון וסיכוי.יצאנו נגדם כל הארצות מסביב ללא הצלחה.ברור לי שיד אלוהים בדבר.כתוב להם בתורה שעל זה שהם עבדו במדבר לעגל הם יקבלו את ענשם באופן קבוע.כלומר על כל החטאים יקבלו יותר עונש ממה שצריך בגלל שעבדו לעגל.איך הם מגיעים אחרי אלפיים שנה עם אותה תורה?עם אותו דיבור עברית עם אותו כתב שהתורה כתובה בו? הם קצת ומנצחים את כולם.מתפתחים יותר מכולם.העולם סוגד להם ברמה טכנולוגית.אי אפשר להיות כך בלי שיד אלוהים בדבר.
אנחנו הורגים אחד את השני בארצות ערב.ומתאבדים בשם אללה.ועוד צועקים שאנחנו שהידים.איפה זה כתוב?אצלינו מלמדים לשנוא ולהרוג.אם לא היינו חיים תחת החוקים שלהם.יכול להיות שהיינו הורגים אחד את השני.זה עצוב.יש איתי יהודים בעבודה שמאד מכבדים אותי.אני מקנא בצורת החיים שלהם.
הם מאד קנאים לבני עמם .שהם מוכנים להחזיר לנו הרבה שבויים על גוף מת שאנחנו נותנים להם.זה רק עם מיוחד יכול לעשות.הם עד היום שומרים בכתובים שלהם את כל מה שמוצאים בחפירות הארכלוגיות בירושלים.זה אומר שהם צודקים.בקוראן שלנו לא כתוב את המילה ירושלים אפילו פעם אחת ובתורה שלהם כן כתוב.בתורה שלהם כתוב שכל נביא נבדק על פי דברים עתידיים שהם אמורים להיות.ואם הם לא נהיו סימן שהוא נביא שקר וחייב מוות ורק על פי עדות ועלפי בית דין.אסור להרוג בלי תנאים אלו.והם פה בישראל כי היו פה לפני כן .והם לקחו את הארץ מהכנענים בצווי אלהים.
יש לנו ללמוד מהם המון

היתה לי שיחה עם יהודי מראש העין ליד מלאבס שעבדתי אצלו בבית בבניה.יש להם צום שנקרא תשעה באב שאלתי אותו למה הוא צם? והוא ענה לי שבית המקדש שלהם נחרב פעם ראשונה על ידי נבנבונאצר. ופעם שניה על ידי היוונים וזה היה באותו יום.ולכן הוא צם.והוא אמר שהיום הוא לא נותן לי עבודה.שאלתי למה? הוא אמר איך אבנה בית ביום שבית אלוהים נחרב?אמרתי לו שיתחיל להסתכל קדימה ולא אחורה על העבר .והוא אמר לי שאם הוא לא היה מסתכל אחורה הוא לא היה היום בישראל.זה כמו שאדם עושה סנפלינג ויום הוא בין אסמא ללארד' חותך את החבל מעליו כי זה עבר.כולם יודעים מה יהיה סופו.ואז הוא אמר לי איך הם קיבלו את התורה בסיני לפני כולם.ובתורה שלהם כתוב לא להמאמין באף נביא לפני שבודקים אותו בדברים שיהיו .ואם דבריו לא מתקיימים נחשב הוא לנביא שקר וחיב מוות.ועלינו הוא אומר שדברי הנביא לא נבדקו על דברים שיהיו.והוא מתפלא איך זה

הוסיפי תגובה