איך עושים תובה?

איך עושים תובה?

18.03.16 - 12:34 מאת: נורדין שובש

צפיות

שאלה: 

1. שלום, רציתי לדעת מה זה "תַוְּבַּה" איך עושים ולמה עושים את זה בדרך כלל?

2 למה עושים תוובה?

3. איך לעשות תוובה?

תשובה: 

1. תוובה זוהי מילה בערבית – توبة שפירושה היא חרטה, תשובה.

2. אדם שעושה חטאים בין אם החטאים הם קטנים או גדולים הוא חייב לעשות תוובה, זאת אומרת עליו להצטער ולהתחרט על כך שעשה את החטאים האלו ולחזור לדרך הישרה.

3. החטאים נחלקים לשתי קבוצות: א. חטאים גדולים, כמו: זנות, שתיית אלכוהול ועוד. ב. חטאים קטנים, כמו: דיבור גס, צפייה בסדרות לא מועילות בטלוויזיה ועוד. אולם חטאים קטנים עלולים להצטבר ולהפוך לגדולים אם נתמיד לעשות אותם יום-יום.

אמרנו שמשמעות המילה תוובה היא הבעת חרטה וחזרה מהחטא לדרך הישרה, אז אדם החוטא חטא קטן מספיק שיתחרט על כך או יעשה מעשים טובים והחטא ימחק.

וכדי שהתוובה מהחטאים הגדולים תתקבלנה צריכים לקיים 3 תנאים:

1. להתחרט בלב על החטא שנעשה. 2. לעזוב את החטא ולסתות מכל דרך שתוביל לחטא. 3. להבטיח לעצמך ולאללה תעאלה שלא תחזור על החטא שוב פעם בעתיד.

אז אם מישהו שתה אלכוהול או השתמש בסמים לא מספיק שיגיד "הו אללה חטאתי ובבקשה תמחל לי", בכדי שאללה תעאלה יסלח לו עליו לממש את 3 התנאים המוזכרים לעיל: 1. להתחרט במלוא ליבו שעשה את החטא. 2. להתרחק מכול דרך שעלולה להוביל שוב לאותו חטא. 3. להבטיח לאללה תעאלה ולעצמו שלא יחזור שוב על החטא. ואינשאללה התוובה – הבקשה שלו למחילה – תתקבל על ידי אללה תעאלה.

אללהו אעלם.

כללי

הוסיפי תגובה