דיבור מבטל תפילה?

דיבור מבטל תפילה?

10.03.16 - 20:27 מאת: nurdinshubash

צפיות

שאלה: 

הייתי באמצע התפילה ומישהו בירך אותי לשלום (סלאמו עלייכום) ודעתי הוסחה והשבתי לו בברכת שלום, האם תפילתי נכונה?

תשובה: 

כשהאדם נכנס לתפילה אסור לו לדבר, וברכת שלום בין אנשים היא מהדיבור, והדיבור מבטל את התפילה, בין אם היה בכוונה או לא. הצחאבי ג'אבר בן עבד אללה - רדייא אללאהו ענהו - סיפר שהיה עם הנביא עליו הברכה והשלום ושלח אותו לדבר מה, וכשג'אבר חזר הנביא עליו הברכה והשלום היה באמצע התפילה על גמלו כשפניו לכיוון שונה מכיוון הק'יבלה (הכעבה), והוא בירך אותו לשלום, והנביא עליו הברכה והשלום לא בירך אותו בחזרה, וכשהנביא עליו הברכה והשלום סיים את תפילתו אמר לו שהדבר שמנע ממנו לברך אותו בחזרה הוא בגלל שהיה עסוק בתפילה. (מקור החדית' בסחיח מוסלם וסחיח אל-בוכארי).

אללאהו אעלם.

תפילה

הוסיפי תגובה