מותר תרגום מילולי לקוראן?

מותר תרגום מילולי לקוראן?

30.11.15 - 12:00 מאת: נורדין שובש

צפיות

שאלה: 

האם הקוראן שתורגם לאחרונה לעברית (למתרגם: סובחי עדוי) הוא תרגום מילולי או תרגום פירושי?

תשובה: 

תרגום הקוראן לשפות אחרות הינה מותרת. הכוונה בתרגום היא התרגום של פירושי הפסוקים ולא תרגום מילולי.

שיטות התרגום נחלקות לשני סוגים:
1. תרגום מילולי: הינו תרגום טקסט משפה מסוימת לשפה אחרת בכל המאפיינים וההיבטים שיש בשפה המקורית.

2. תרגום פירושי: הוא העברת הפירוש הכללי של טקסט מסויים ותרגומו לשפה אחרת.

חכמי הדת מסכימים ששיטת התרגום המילולי אינה תקפה ואינה אפשרית עם הקוראן הכרים והיא אף אסורה בהחלט, כי אין מצב ואפשרות ששום שפה אחרת מהשפה הערבית תוכל להחליף את מאפייני השפה הערבית והיבטיה ועושרה המילולי והדקדוקי והלשוני... אולם ניתן לתרגם את הקוראן הכרים על פי שיטת התרגום הפירושי ואין מניעה לכך.

פרופ’ זיד עומר אל-עיס, המשגיח הכולל על התרגום של "הקוראן בלשון אחר" ומנהל מרכז “בַּיִּנָאת” למחקר הקוראן בירדן כותב בהקדמה של הקוראן המתורגם, כי "תרגום זה יש לו האפיון המיוחד שלו המוכר לכל איש מקצוע בתחום הזה, הווי אומר, קשיים מיוחדים הנושאים אופי מדעי ומקצועי, ועיקרם: ההיקף העצום של הלשון הערבית, המכילה מעל ל-12 מיליון מילה (מילון “אל-עין”, אל-ח’ליל אל-פראהידי) בעוד שמספר הערכים הראשיים המתועדים במילוני השפה העברית עומד על כ־45,000 (האקדמיה ללשון העברית).

בלי צל של ספק, עובדה זו יוצרת קשיים רבים, ומזמינה ריבוי בהערות השוליים ובהבהרות. דבר נוסף, העדר מילים נרדפות בעברית למילים הערביות, וקושי אחר כרוך במספר הבניינים המצומצם: 7 בניינים של הפועל העברי לעומת 22 בערבית, דבר המקשה מאוד על מלאכת התרגום".

קוראן

הוסיפי תגובה