קריאת "אל-קהף" ביום שישי

קריאת "אל-קהף" ביום שישי

22.12.17 - 04:31 מאת: נורדין שובש

צפיות

שאלה: 

מתי אפשר להתחיל לקרוא את סורת אל-קהף ביום שישי?

תשובה: 

ישנם חדית'ים שמורים על יתרון בקריאת הסורה ביום שישי ובליל יום שישי, אחד מהם: מי שקורא את סורת אל קהף ביום שישי יהיה לו אור בין ימי השישי. יש חדית'ים נוספים בנושא, ניתן לקרוא את הסורה מיום ליל שישי כלומר בין חמישי לשישי כשהערב נכנס (כלומר עד תפילת אל מגריב - ערב - בשישי). אללאהו אעלם.

קוראן

הוסיפי תגובה