האם מותר לזבוח לנזקקים?

האם מותר לזבוח לנזקקים?

02.09.15 - 12:00 מאת: נורדין שובש

צפיות

שאלה: 

לגבי חובת הזבח בעיד אל אדחא ק'ורמן עולה השאלה: האם שליחת כסף לקיום זבח (אודחייא) לנזקקים אפשרית? מה התנאים לכך? תודה

תשובה: 

מי שחל עליו לעשות זבח אודחייא חייב לשחוט ולא לשלם כסף בשווי הכבש. אבל הוא יכול לקנות כבש במקום אחר וישחט בשמו. אללאהו אעלם

חובת הזבח

הוסיפי תגובה