האם הקעקוע חראם גם אחרי שמורידים?

האם הקעקוע חראם גם אחרי שמורידים?

01.07.15 - 12:43 מאת: נורדין שובש

צפיות

שאלה: 

האם הקעקוע חראם גם אחרי שמורידים?

תשובה: 

קעקוע הגוף הוא אסור וחטא, ועל האדם שעשה קעקוע להוריד אותו, אם אפשר לעשות זאת בלי לגרום נזק בריאותי לגוף, ולהצטער על מעשה זה ולבקש מחילה מאללה תעאלה. אינשאללה אללה יסלח וימחל לו כי אללה תעאלה אוהב למחול לחוטאים שחוזרים ומבקשים מחילה ומביעים חרטה, אז אינשאללה לא יהיה לך חטא אחרי שתבקש מחילה מאללה תעאלה. אללאהו אעלם

הוסיפי תגובה