האם אפשר להתפלל עם עיניים עצומות?

האם אפשר להתפלל עם עיניים עצומות?

28.07.15 - 12:49 מאת: נורדין שובש

צפיות

שאלה: 

האם אפשר להתפלל עם עיניים עצומות?

תשובה: 

העדיף הוא לעשות תפילה עם עיניים פקוחות אלא במקרים שעצימת העיניים תורמת לריכוז בתפילה. אללהו אעלם.

תפילה

הוסיפי תגובה