מה עליך לשאול אם תפגוש אדם בעל תבונה נדירה?

28.08.21 - 19:36 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

"אם תפגוש אדם בעל תבונה נדירה, עליך לשאול אותו אילו ספרים הוא קורא", ראלף וולדו אמרסון.