צום עאשוראא מכפר על החטאים הקטנים

15.08.21 - 08:15 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

צום יום עשוראא (10 בחודש מֻחַרַם, שזה ביום חמישי 19.8.2021) מכפר על החטאים הקטנים. הנביא מוחמד - תפילות אללה עליו ושלומו - אמר (במובן החדית'): בצום יום ערפה מכפר אללה על החטאים של השנה הקודמת והחטאים של השנה הבאה, ובצום יום עאשוראא מכפר על החטאים של השנה שחלפה. (צחיח מוסלם, 1162)