רוצה שאללה יכפר חטאיך מהשנה שעברה וחטאי השנה הבאה?

18.07.21 - 18:09 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

הנביא מוחמד - תפילות אללה עליו ושלומו - אמר (במובן החדית'): ((בצום יום ערפה מכפר אללה על החטאים של השנה הקודמת והחטאים של השנה הבאה, ובצום יום עאשוראא מכפר על החטאים של השנה שחלפה)). (צחיח מוסלם, 1162)