״יודעים אתם מהי רכילות?״

30.06.21 - 18:50 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

הצחאבי אבו הוריירה סיפר: שליחו של אללה - הנביא מוחמד עליו התפילה והשלום - שאל את חבריו: ״יודעים אתם מהי רכילות?״, ענו: אללה ושליחו יודעים יותר טוב. אמר הנביא: ״רכילות זה לדבר על אחיך בצורה שהוא לא יאהב״. שאלו את הנביא: מה אם דבריי על אחי המוסלמי הם נכונים? ענה הנביא: ״אם הוא אכן איך שאתה מדבר עליו, אז זה נחשב כרכילות, ואם דברייך לא נכונים אז זאת הלעזה (הפצת שקרים)״.

(צחיח מוסלם)