מי השלושה שאללה לא ידבר אליהם ביום תחיית המתים ולא יביט לעברם?

27.03.21 - 05:15 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

הנביא מוחמד - עליו התפילה והשלום: "שלושה לא ידבר אליהם אללה ביום תחיית המתים ולא יביט לעברם ולא יזַכּם, ועונש כבד צפוי להם" [וחזר על דבריו שלוש פעמים]. שאלו אותו: מי הם? ואמר: "מי שמניח לשולי הבגד לעבור את הקרסוליים1, מי שמתפאר בצדקה שנתן בפני מקבל הצדקה, ומי שנשבע שבועת שקר לגבי סחורתו [ומוכר אותה]".

(חדית' מספר "צחיח מוסלם")

-------------------------------------------

1) הכוונה כאן למי שעושה כך מתוך יהירות והתרברבות.