מה שלושת המעשים של האדם שלא נפסקים גם אחרי מותו?

04.02.21 - 04:20 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

הנביא מוחמד - תפילות אללה עליו ושלומו - אמר: כאשר האדם מת נפסקים מעשיו חוץ משלושה: צדקה מתמשכת, ידע מועיל לאחרים, וילד צדיק הנושא קריאת תפילה ("דועאא") עבורו.

(צחיח מוסלם).