שלושה הולכים אחרי המת

19.12.20 - 03:50 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

הצחאבי אנס בן מאלק אמר: שליחו של אללה - עליו התפילה והשלום, אמר: ((שלושה דברים הולכים אחרי המת, שניים חוזרים ואחד נשאר עמו. הולכים אחריו בני משפחתו ורכושו ומעשיו. בני משפחתו ורכושו חוזרים, ונשארים עמו רק מעשיו)).

(צחיח אל-בוכארי)