איך בונים בית בגן עדן?

08.11.20 - 19:39 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

הנביא מוחמד - עליו התפילה והשלום - אמר: ((מי שבונה מסגד לאלוהים ואפילו כקן של קטה1, אלוהים יבנה לו בית בגן עדן)) (חדית' מספר "מוסנד" אחמד)

בתחום החדית' כשמזכירים ספר "מוסנד" מתכוונים לקובץ חדית'ים (מסורות) הערוך לפי שמו של המוסר הראשון, זה השייך לדורו של הנביא מוחמד וניצב בראש שלשלת המסירה. (מילון מנחם מילסון)

------------------------------------

1) קָטָה (שם מדעי: Pterocles) הוא סוג של עופות קרקע ממשפחת הקטיים החיים בערבות ובמדבריות באסיה ובאפריקה. בסוג זה מצויות כל בני המשפחה למעט שני מינים מהסוג קטה אסייתית (Syrrhaptes). אלה עופות קטנים המזכירים יונים ויש להם חזה מגודל עטוף בנוצות מוך ספוגיות. כשהקטות שותות מים הם טובלות את חזם, וכשהם עפים חזרה לאפרוחיהם האפרוחים יכולים לשתות מחזם. (ויקיפדיה)