יודעים אתם מהי רכילות?

16.03.20 - 22:24 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

הצחאבי אבו הוריירה סיפר: שליחו של אללה הנביא מוחמד - עליו התפילה והשלום - שאל את חבריו: ״יודעים אתם מהי רכילות?״, ענו: אללה ושליחו יודעים יותר טוב. אמר הנביא: ״רכילות זה לדבר על אחיך בצורה שהוא לא יאהב״. שאלו את הנביא: מה אם דבריי על אחי המוסלמי הם נכונים? ענה הנביא: ״אם הוא אכן איך שאתה מדבר עליו, אז זה נחשב כרכילות, ואם דברייך לא נכונים אז זאת הלעזה (הפצת שקרים)״.

(צחיח מוסלם)