מי הם אַנְשֵׁי הַחַדִית'?

16.03.20 - 20:33 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

אַנְשֵׁי הַחַדִית' בערבית: أهْل الْحَدِيثِ הם חכמי ההלכה שגרסו כי החדית' הוא, לצד הקוראן, הבסיס היחיד להלכה. הם היו בני הפלוגתא של أهْل الرَّأْيِ (אנשי הַסְּבָרָה). 

(מילון שנער)