האם יש גמול בהפגנת נדיבות כלפי בעלי חיים?

06.01.20 - 12:49 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

הנביא מוחמד עליו השלום והברכה נשאל: האם יש גמול בהפגנת נדיבות כלפי בעלי חיים? ענה הנביא מוחמד עליו השלום והברכה: ישנו גמול בהפגנת נדיבות כלפי כל יצור חי, בעל חיים או אדם. (צחיח מוסלם)

(חדית' ביום)