המעשים [נמדדים] לפי הכוונות

27.06.19 - 14:01 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

מפי הח'ליף אבו אל-חַפְץ עוּמַר אבן אל-חַ'טָאבּ -ראדייה אללה עאנהו - נמסר שהוא אמר: שמעתי את שליחו של אללה - עליו התפילה והשלום - אומר: המעשים [נמדדים] לפי הכוונות, וכל אדם יקבל גמול מעשיו לפי מה שנתכוון; ומי שהיגר למען אללה ושליחו, השיג [בכך] את קִרבת אללה ושליחו, ומי שהיגר עבור סיבות הקשורות לעולם הזה או כדי לשאת אישה, השיג בכך את אשר ביקש. (בוכ'ארי)