מי שגרם עוול לאחיו שיסדיר זאת לפני שיגיע היום ההוא

26.06.19 - 18:12 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

הנביא מוחמד - עליו הברכה והשלום - אמר (במובן החדית'): מי שגרם עוול לאחיו [או עשק אותו] שיסדיר זאת [כבר] היום לפני שיגיע יום שבו לא יהיו דינאר ולא דירהם, ואם היו באמתחתו מעשים טובים יילקחו ממנו על פי העוול שגרם, ואם לא יהיו לו מעשים טובים אז יילקחו מהחטאים של אחיו והוא [גורם העוול] ישא אותם.

(אל-בוכארי)