מה פירוש המושג: מחוסן (ע"י נישואין) בפני יחסי מין אסורים

27.03.19 - 16:35 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

مُحْصَن [ שורש: حصن ]
נקבה:   مُحْصَنَة
רבים:   مُحْصَنُونَ
רבות:   مُحْصَنَات
צורה נוספת:   
مُحْصِن 
מִי שֶׁמְּחֻסָּן (על ידי נישואין) בִּפְנֵי יַחֲסֵי מִין אֲסוּרִים 
נָשׂוּי 
צָנוּעַ 
הערה: לפי התפיסה המוסלמית, הנישואין מעניקים לאיש ולאישה חסינות (حَصَانَة) מפני הפיתוי של יחסי מין אסורים. גם אם הם חדלים להיות נשואים (בשל אלמנות או גירושין), הם מוסיפים להיחשב ל"חסינים בפני פיתוי" על כל המסקנות המשפטיות הנובעות מכך. העונש על קיום יחסי מין אסורים (زِنًى), שחל על איש או אישה שהם במעמד של "חסינים", חמור יותר (סקילה) מהעונש שחל על אותה העבירה עצמה על איש או אישה שמעולם לא נישאו (מלקות).

 

(מילון מנחם מילסון)