מה זה מד'הב? (אסכולה)

06.03.19 - 20:25 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

מַדְ'הב مذهب
מילולית: דרך. אסכולה דתית בתורת המשפט המוסלמי. כיום ישנם ארבעה אסכולות נפוצות והם: מד'הב אל-חנפי (על שם אימאם אבו-חניפה א-נועמן איבן ת'אבת), מד'הב א-שאפיעי (על שם אימאם מוחמד איבן אידריס, אבו עבדאללה, אל שאפיעי), מד'הב מאליכי (על שם האימאם מאליכ איבן אנס) ומד'הב אל-חנבלי (על שם האימאם אחמד איבן חנבל). מוסכם לכל כי האסכולות השונות כולן על הדרך הנכונה ואין ביניהן הבדלים ביסודות האמונה. ההבדלים בין האסכולות הם בעיקר הלכתיים ומשפטיים הנובעים משיטות מתודולוגיות שונות ומאזורי השפעה שונים.

(איסלאמיבלוג)