שאלה בנושא איחור לתפילת הבוקר במסגד

06.02.19 - 16:12 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

שאלה: מישהו בא למסגד לתפילת הבוקר ולא עשה את תפילת הסונה והאימאם כבר התחיל את התפילה, האם יעשה את תפילת הסונה קודם או יצטרף מיד לתפילה עם האימאם?

התשובה: אם הוא מעריך שלא יפספס את התפילה עם האימאם כשיתפלל את תפילת הסונה אז הוא יתפלל אותו ואחר כך יצטרף לאימאם. ויתפלל את הסונה בכניסה למסגד ולא בקרבת המתפללים עם האימאם.