אבּאן בן עות'מאן בן עפאן מבני אומייה

11.01.19 - 19:43 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

אבּאן בן עות'מאן בן עפאן מבני אומייה, מכונה "אבו סעיד" או אבו עבדאללה" מאל-מדינה. סיפר חדית'ים של הנביא מוחמד - עליו התפילה והשלום - אותם שמע מאביו ומזייד בן ת'אבּת. המלומד אל-קטאן אמר: מלומדי אל-מדינה הם עשרה ואבאן בן עות'מאן הוא אחד מהם. מת בשנה 105 להיג'רה.

(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال)