חדית': "הסבלנות האמתית היא ברגע הראשון בו מכה אסון"

23.05.18 - 05:12 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

אנאס מסר: "הסבלנות האמתית היא ברגע הראשון בו מכה אסון" 
הנביא עליו הברכה והשלום ראה אישה בוכה על ילדה שנפטר והוא ייעץ לה (לגלות סבלנות וכדומה), והאישה אמרה לו: "לך ממני! לא הומט עלייך אסון כמו שלי״, ושסיפרו לה שזה היה הנביא עליו הברכה והשלום היא הלכה אליו לביתו, ולא מצאה בביתו שוער, וביקשה רשות להיכנס, וסיפרה לו שהיא לא הכירה אותו והנביא עליו הברכה והשלום אמר לה את החדית׳".

(מקור: חדית' ביום).