הקאתי בזמן הצום יותר מפעם אחת, האם זה מבטל את הצום שלי?

15.05.18 - 15:28 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

שאלה: 
הקאתי בזמן הצום יותר מפעם אחת, האם זה מבטל את הצום שלי?

תשובה: 
הקאה בלתי נשלטת ולא בכוונה אינה מבטלת את הצום, ולכן חובה עלייך להמשיך את הצום כרגיל, אלא למקרה שאתה חולה ויש חשש שהמשך הצום יעשה לך נזק בריאותי, או להחמרת המחלה או עיכובה, ואז ניתן לשבור את הצום ולהשלימו ביום אחר אחרי הרמדאן.

אללאהו אעלם.

(נורדין שובש)