​"לרכל על אנשים"

11.07.17 - 08:44 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

שאלה: מה היא ה-غيبة "רכילות" לפי האסלאם?
התשובה: הרכילות (الغيبة) זה לדבר על דבר שיש (תכונה, תיאור, מעשה...) באדם (יחיד או רבים) אחר כשהוא לא נוכח, והיה נפגע אם היה יודע/שומע.
אז התנאי הראשון: האדם לא נוכח.
התנאי שני: הדיבור על דבר/מעשה/תיאור.. שיש בו ולא המצאה והעללה עליו.
התנאי שלישי: האדם שמדברים עליו לא אוהב ולא היה רוצה שידברו עליו בצורה שדיברו.
אז נגיד שמישהו מאוד נמוך, אז אם אני אומר כשהוא לא נוכח "כמה ש-X נמוך!" זה נחשב לרכילות! כי דבר ראשון אני מזכיר תיאור שיש בו באמת, ושנית הוא לא נוכח, ושלישית הוא לא היה אוהב לשמוע שאני מדבר עליו כך!
מה הדין של הרכילות?
התשובה: חטא מהחטאים הגדולים.
האם מותר לרכל על אנשים במצבים יוצאי דופן?
התשובה: כן.
מה הם המצבים שמותר לרכל על אנשים?

מצב 1: מותר לרכל על אדם מסוים כתלונה נגדו על עוול שהוא עושה לך בשביל להגיע לפתרון והפסקת העוול.

למשל: שכן שלך מציק לך בכל מיני דרכים, ולכן ניגשת ל: איש ציבור, חבר, קרוב שלו... וסיפרת לו שהשכן מציק לך, ודיברת מאחורי גבו על הדברים שהוא עושה לך כדי שיעזור לך להפסיק את העוול שהוא גורם לך, לכן מצב כזה לא נחשב לרכילות!

כי זה מצב של תלונה נגדו על מנת להסיר את העוול שהוא עושה נגדך, ובמצב כזה כן מותר לרכל עליו לאדם שיכול לפתור את הבעיה.

(נורדין שובש)