מה יש לך לקחת איתך לקבר?

11.07.17 - 05:53 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

מה יש לך לקחת איתך לקבר חוץ מהתכריכים הלבנים שבאמצעותם יעטפו אותך והמעשים הטובים והמועילים שעשית? גם הנביא מוחמד - תפילות אללה עליו ושלומו - לא השאיר דבר, והכף שיכריע את הגורל ביום הדין אלה המעשים שלך ורחמנותו של אללה תעאללה.

הצחאבי עמר בן אל-חארת'1 בן אבו דיראר סיפר: הנביא – תפילות אללה עליו ושלומו – לא השאיר עם מותו אף דינאר2 ואף דירהם3, ולא עבד ולא אָמָה, ושום דבר אחר, חוץ מפרדתו הלבנה ונשקו האישי, וחלקת אדמה שאותה הורה לתת כצדקה. (צחיח אל-בוכ'ארי)

------------------

1) עמר בן אל-חארת' בן אבו דיראר, אחיו של "אם המאמינים" גוייריה בת אל-חארת', רעייתו של הנביא תפילות אללה עליו ושלומו.

2) דינאר: בעבר: בעבר: מטבע זהב שהיה רווח בארצות האסלאם.

3) דירהם: בעבר: מטבע כסף שהיה רווח בארצות האסלאם.