למי דומה מי שעוזר לאלמנה ולמסכן?

31.05.17 - 10:24 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

הנביא מוחמד – תפילות אללה עליו ושלומו – אמר: ((העוזר לאלמנה ולמסכן כמי שנאבק למען אללה או כמי שצם ביום ומתפלל בלילה)).

צחיח אל-בוכ'ארי.