מי שצם ברמדאן מתוך אמונה - יימחלו לו חטאיו הקודמים

19.05.18 - 17:30 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

הנביא מוחמד תפילות אללה עליו ושלומו - אמר: ((מי שצם בחודש הרמדאן מתוך אמונה וצפייה לגמול - יימחלו לו חטאיו הקודמים)).

(צחיח אל-בוכארי)