עבד אללה בן רוואחה - רדייא אללאהו ענהו

06.05.17 - 07:23 מאת: הארון תחאוכו

צפיות

עבד אללה בן רוואחה - רדייא אללאהו ענהו - מת בשנה השמינית להגירת הנביא מוחמד - תפילות אללה עליו ושלומו.

עבד אללה בן רוואחה בן ת'עלבה בן אל-חארת' בן אל-חזרג'. התאסלם בידי הצחאבי מוסעב בן עומייר - רדייא אללאהו ענהו - לאחר ההגירה.

בן רוואחה השתתף בקרבות עם הנביא, בקרב בדר ואוחוד, והיה מאלה שחפרו את התעלה בקרב החפיר עם חבריו הצחאבה.

בן רוואחה היה אחד משלושת המפקדים בקרב מואתה שבו הפך לשהיד יחד עם חבריו.