המשפחה הנתרמת מריחאניה: המון תודה - עזרתכם הייתה משמעותית

11.03.17 - 20:49 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

הודעה בשם המשפחה מריחאניה שעבורה הותרמו כספים לכיסוי חובות:

המון תודה לכל מי שהתגייס, פעל, נרתם ותרם.. עזרתכם הייתה משמעותית חשובה ומרגשת..

גזאקום אללה כייראן.