תמצית על גבעת אלצפא במכה

30.01.17 - 06:16 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

גבעת אלצפא: גבעה שנמצאת בסביבת הכעבה, ובמקביל אליה נמצאת גבעת אלמרוה, שתי גבעות שעולי הרגל נוהגים להקיפן שבע פעמים במסגרת טקסי החג', לציון ריצתה של הגר בין הגבעות הללו בחיפוש מים להשקות את איסמעיל בנה. (הקוראן / אורי רובין)