רוצה לחזור להיות כביום היוולדך נקי מכל חטא?

04.01.17 - 11:21 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

הנביא מוחמד עליו השלום והברכה אמר: "מי שעשה חג' וזונח את החטא, התועבות והמעשים הרעים, יחזור להיות כביום היוולדו נקי מכל חטא".

סחיח בוכארי וסחיח מוסלם.