ככל שכוונותיך טובות כך יטיב עמך אלוהים

15.11.16 - 11:58 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

ככל שכוונותיך יהיו טובות כך יטיב עמך אלוהים, וככל שתרצה את הטוב שיקרה גם לאחרים - יבואו לך דברים טובים ממקומות לא צפויים.