מה זה חדית' וחדית' צחיח וחסן ודעיף?

14.11.16 - 21:10 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

חדית' / حَدِيث: דברים הנמסרים מפי הנביא מוחמד - תפילות אללה עליו ושלומו - או אודותיו (שהוא עשה אותם או הסכים להם).

חדית' צחיח / حَدِيث صَحِيح: מסורת מהימנה עם שלשלת מסירה רציפה שכלולים בה רק מוסרים בני סמכא.

חדית' חסן / حَدِيث حَسَن: מסורת שהיא בעלת תוקף הלכתי אף שאינה עומדת בכל התנאים של מסורת מהימנה (حديث صحيح).

חדית' דעיף / حَدِيث ضَعِيف: מסורת שבה שלשלת המסירה אינה שלמה או שאחד מן המוסרים אינו נחשב למוסר מהימן.