מה החולשה של הגבר?

06.11.16 - 02:21 מאת: אדיגה ביסמן

צפיות

מוחמד בן יזיד בן חניס סיפר: שמעתי את סופיאן א-ת'וורי כשהוא נשאל על הפסוק מהקוראן: {והאדם נברא חלש} [הנשים: 28], על איזו חולשה מדובר? ענה א-ת'וורי: אישה עוברת בפני הגבר והוא לא מצליח להשתלט על יצריו מלהביט עליה, והוא לא יכול ליהנות ממנה. אז מה יותר חלש מזה?